KEMIKALIEHANTERING

Hantering av kemikalier är något som alltid ska göras med säkerhet som främsta motto. Vi på Polyproject hanterar dagligen projekt som innefattar kemikaliehantering och vi är idag en av de främsta aktörerna på marknaden när det gäller säker förvaring och hantering av kemikalier.

Några av de produkter som vi tillhandahåller är:

  • Förvaringstankar för olika kemikalier
  • Mixingtankar
  • Doserbehållare
  • Kompletta system för lossning och lastning via fordon (bulk)
  • Polysafe
  • Säkerhetsskåp för pumpar
  • Invallningar

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om just er kemikaliehantering.

Mer information

Conny Sörberg
Telefon: 011 - 320 203
E-post

Markus Nissinen
Telefon: 011 – 320 202
E-post

Förvaringstankar för kemikalier

Vi har lång erfarenhet av produktion av tankar och cisterner för förvaring av olika typer av kemikalier. Dessa tankar kan vara enkelmantlade eller dubbelmantlade. Om cisternen är enkelmantlad kan det finnas krav på separat invallning beroende på vilken kemikalie som ska förvaras i cisternen.

Mixingtankar

Polyproject tillverkar en mängd olika mixing- och upplösningstankar för olika kemikalier. De vanligaste kemikalierna är:

Polymer
Kaliumpermanganat
Kalciumklorid
Kalkmjölk
Spädning av lut (NaOH)
Spädning av svavelsyra (H2SO4)
Spädning av saltsyra (HCL)

Doserbehållare

Ett effektivt sätt för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar med IBC-system är att använda sig av en dosertank som IBC-behållaren är ansluten till. Man gör sedan en fast installation av nivågivare, doser/transportpump på dosertanken. Dosertanken är i sin tur ansluten mot IBC-containern med en slang som man enkelt lossar då det är dags att byta IBC-behållaren till en ny. Genom att arbeta på det här sättet så minimerar man säkerhetsriskerna som annars uppstår vid en manuell förflyttning av sugslangar, nivågivare etc.

Kompletta system för lossning och lastning via fordon (bulk)

Vi på Polyproject erbjuder kompletta system för hantering av lossning eller lastning via transportfordon av olika typer. Dessa system special-anpassas alltid utifrån den rådande situationen och de rådande behoven hos kunden. Kontakta oss för rådfrågning och besök.

Polysafe

Polysafe används för säker hantering av IBC-behållare. Polysafen säkerställer och förhindrar med sin unika konstruktion att en IBC-behållare som är ansluten till ett kärl inte kan lyftas och därmed orsaka ett kemikalieutsläpp.

Säkerhetsskåp för pumpar

Polyproject tillverkar en mängd olika typer av säkerhetsskåp för pumpar, såväl för inomhus- som utomhusbruk.

Invallningar

Väldigt många befintliga cisterner och kärl uppfyller inte dagens krav på invallning. Istället för att byta ut den befintliga cisternen mot en ny så tillverkar vi invallningar som placeras under den befintliga cisternen, så att den därmed uppfyller dagens säkerhetskrav från myndigheter. Om omständigheterna förhindrar cisternen att flyttas undan för att installera en invallning under, så erbjuder vi även platsbyggda invallningar som specialanpassas där cisternen står.

PRISVÄRDA LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ KVALITÉ OCH MILJÖ

Scroll to top