SANDFILTER & KOLFILTER

Polyproject är marknadsledande på filter, komponenter och anläggningar för rening av industriavloppsvatten, exempelvis lamellsedimentering och filtrering. Vi kan erbjuda ett komplett koncept för neutralisering, behandling, flockning, sedimentering och filtrering av skrubbervatten, industri- och kommunalavloppsvatten samt rå- och dricksvatten.

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om komponenter för er filtrering.

Mer information

Conny Sörberg
Telefon: 011 - 320 203
E-post

Markus Nissinen
Telefon: 011 – 320 202
E-post

Polyproject är marknadsledande på komponenter för filtrering, såsom sandfilter och kolfilter

ContSep och CarSep – sandfilter och kolfilter i världsklass

ContSep och CarSep tillhör Polyprojects välkända kontinuerliga sand- och kolfilterprogram. De har funnits länge och har under tiden produktutvecklats för att hålla absolut världsklass. Dessa kontinuerliga filter har många fördelar och skiljer sig från de konventionella filtren i flera avseenden. De främsta fördelarna är en förenkling av företagets system och en oavbruten funktion där du slipper problem med backspolning och all den utrustning som det kräver. I ContSep sker tvättningen av sanden i Polyprojects patenterade sandtvätt, vilket i sin tur minskar behovet av driftövervakning, driftstopp och underhåll. Samma gäller även CarSep filtren, där aktivt kolfilter tvättas genom en patenterad tvättprocess som säkerställer en lång livslängd på filtret och en utmärkt reningsgrad på processvattnet. Dessutom är filtren plats- och energibesparande och enkla att använda.

Fördelar med vårt kompletta filtreringssteg ContSep® i reningsprocessen

  • Säker drift som ger ett minimum av underhåll och övervakning
  • Komplett lättinstallerad enhet med styrutrustning för start/stopp av filtret samt signal för högt filtermotstånd
  • Unik patenterad konstruktion på sandtvätt och tvättvattenreglering som minimerar luft och vattenförbrukning
  • Lätt att injustera och mäta rätt tvättvattenflöde
  • Slitdetaljerna är lätt utbytbara

Tekniska upplysningar

ContSep® -programmet omfattar åtta olika storlekar med filteryta 0,28–4,70 m². Storlek 600–1400 tillverkas som standard i PP (polypropen) och storlek 1600–2450 i GAP (glasfiberarmerad vinyl/polyester) eller om så erfordras i stål EN 1.4301, EN 1.4404 och SMO.

Tekniska data

Filterbäddens effektiva höjd kan väljas enligt standardmått:
Low=1m, Medium=1.5m, High=2m.

Storlek (Diameter)Filteryta (m²)Mantelhöjd (m)
LMH
ContSep® 6000.282.322.823.32
ContSep® 8000.502.583.083.58
ContSep® 10000.752.953.453.95
ContSep® 12001.103.223.724.22
ContSep® 14001.503.203.704.20
ContSep® 16002.003.353.854.35
ContSep® 20003.104.104.605.10
ContSep® 24504.704.555.055.55
ContSep® 2450 STÅL4.704.555.055.55

För mer utförlig dokumentation och dimensionering gällande sandfilter och kolfilter ber vi dig kontakta din återförsäljare eller oss. Polyproject är specialister på plastprodukter för aggressiva medier och miljöer och arbetar med såväl glasfiberarmerad härdplast som termoplaster. Utöver vattenrening har vi stor kompetens inom rökgasrening, stoftavskiljning och doseringsutrustningar.

PRISVÄRDA LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ KVALITÉ OCH MILJÖ

Scroll to top