VATTENRENING

Systemleveranser till energianläggningar

Polyproject levererar anläggningar för rening av vatten och har en lång och gedigen erfarenhet av komponenter och system för skrubbervattenrening och kondensatvattenrening. Företaget samarbetar nära med några av de största rökgasreningsföretagen i branschen, både i Sverige och utomlands. Polyprojects framgångar beror mycket på vår kompetenta personal, som har ett stort process- och anläggningskunnande. Det har gett företaget ett flertal lyckosamma projekt med nöjda kunder och en välfungerande avloppsvattenrening.

Unik kompetens inom vattenrenimg

I de flesta högeffektiva rökgasreningar och avsvavlingsanläggningar, exempelvis kolkraft och avfallsförbränningsanläggningar, sprayas rökgaserna med en neutraliserande lösning av kalk och vatten. Behandling ger mycket goda reningsresultat med uppemot 98–99 procent eliminering av svaveldioxid och i princip 100 procent eliminering av saltsyra.

Det uppstår dock biprodukter som gips och ett kraftigt förorenat aggressivt avloppsvatten vilket måste tas om hand. Polyproject har med sin unika kompetens, och långa erfarenhet att arbeta gentemot vattenreningsverk, gjort till sin specialitet att rena detta avloppsvatten.

Vanligtvis består processen av en kemisk fällning som sker i ett antal olika steg beroende på processvattnets innehåll, som sedan följs av flockning samt sedimentering i en SedSep. Efter att vattnet har passerat fällnings fasen så kvarstår en slutfiltreringsfas för att möta ställda myndighetskrav. Finfiltreringen sker med fördel genom våra unika kontinuerliga Sand och Kolfilter.

Polyproject kan leverera allt från nyckelfärdiga, kompletta lösningar till rena komponentleveranser, allt utifrån dina specifika förutsättningar och önskemål.

Polyproject har den kompletta lösningen för ditt behov när det gäller rening av vatten.

Scroll to top