AGENDA 2030 och FN:S GLOBALA MÅL

Vi arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 och FN:s globala mål

FN:s globala mål för hållbar utveckling är mål som ska få regeringar, näringsliv och andra samhällsaktörer att dra åt samma håll. Som ett industriföretag inom samhällsbyggnad har vi i Polyproject möjligheter att bidra på vårt sätt i strävan att nå målen.

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Inom Polyproject arbetar vi främst med fem av dessa mål som rör Hållbar industri, Hållbara städer, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa Klimatförändringarna och sist Hav och marina resurser.

Om de Globala målen ska uppnås måste vi alla bidra – så här arbetar vi för att göra världen till en bättre plats år 2030.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur/Hållbara städer och samhällen

Vår del i att bygga hållbara städer grundar sig på vårt kärnerbjudande om att erbjuda hållbara och miljövänliga produkter för rening av vätskor, vatten, gaser och luft.

Hållbar konsumtion och produktion

I och med livslång kvalitet erbjuder vi produkter som står för hållbar konsumtion. Till detta också en produktion som ständigt förbättras och utvecklas för att möta samhällets miljömål.

Bekämpa klimatförändringarna

Våra reningsverk bidrar i konkret mening till minskade utsläpp och till en bättre miljö. Dessutom har vi utvecklat en egen produktionsprocess för att själva släppa ut så lite som möjligt och skapar på så sätt en bättre arbetsmiljö för alla anställda.

Hav och marina resurser

Våra reningsverk minskar utsläppen som påverkar våra vattenresurser och på så sätt bidrar vi till bättre havs- och marinmiljö.

Läs mer om de globala målen här.

Scroll to top