MILJÖPOLICY

Verksamhetens syfte och målsättning

Polyproject ska med en effektiv organisation arbeta för att förbättra vår gemensamma miljö. Vår kompetens och de anläggningar som vi bygger bidrar till en bättre miljö genom minimerade utsläpp samt tillvaratagande av energi från våra kunders processer.

Polyproject arbetar systematiskt med kvalitetsstyrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Detta arbete ger positiva miljöeffekter, dels genom teknisk utveckling av de anläggningar som vi bygger men även av den miljöpåverkan som vår verksamhet har.

Polyproject följer tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som vår organisation berörs av.

Vår målsättning är att konstruera och uppföra anläggningar som genom ett arbete med ständiga förbättringar, ger effektivare rening och energiutnyttjande.

Scroll to top