OM POLYPROJECT

Polyproject grundades 1967 och har allt sedan starten arbetat med att ständigt utveckla tekniken och produkterna för att möta marknadens krav. Det har gjort oss till ett av Skandinaviens ledande miljöteknikbolag.

Våra mål är ren luft och rent vatten

I takt med att miljöproblemen ökar och klimatet i världen blir allt varmare ökar kraven på att miljöutsläppen ska minska. I och med skärpta krav på utsläpp från industrier, förbränningsanläggningar och trafik har den miljörelaterade ohälsan på grund av luftföroreningar i allmänhet minskat. Dock kvarstår många problem som kan medföra hälsorisker för människor. Att ha tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö är en mänsklig rättighet, något som Polyproject arbetar för.

Från produkter till nyckelfärdiga anläggningar

Vi erbjuder allt från enkla produkter producerade enligt ritningsunderlag från dig till nyckelfärdiga anläggningar där vi tar ansvar för hela processen. Vi tillverkar utrustningen och driftsätter anläggningen. Vårt serviceteam säkerställer driften genom regelbundna servicebesök.

Företaget är uppdelat i fyra avdelningar: System, Komponenter, Produktion och Eftermarknad.

System

Systemavdelningen bygger system för industriell vattenrening, dricksvattenrening, ytbehandling, skrubbrar och skräddarsydda applikationsanpassade komponenter. Kunderna finns främst inom den kommunala sektorn och inom industrin.

Komponenter/Produktion

Avdelningarna Komponenter och Produktion producerar komponenter och lego i GAP och termoplast. Huvuddelen är komponenter som levereras som hela anläggningar. En del av produktionen utgår också från våra kunders egna ritningar och konstruktioner.

Eftermarknad

Avdelningen Eftermarknad ansvarar för kundservice, reservdelsförsäljning och ombyggnader. För att möta våra kunders behov har vi, förutom våra ordinarie medarbetare, även ett nätverk av servicetekniker och montörer som kan rycka in på montageplatser.

Välkommen till Polyproject!

Historik

1967

Polyproject grundas av Henric Lind, i Stockholm. Företaget arbetar med tillverkning av fläktar och laboratoriebänkar. Ett år senare flyttar Polyproject till Norrköping och börjar samtidigt leverera utrustning för ytbehandlingsindustrin och minireningsverk med lameller.

1972

Polyproject flyttar till Kolmården strax utanför Norrköping, där verksamheten är belägen idag. I samband med denna omlokalisering påbörjas även tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast.

1980-talet

Utvecklingen av Lamellseparatorer startar och första leveransen sker i början av 80-talet. Produktutbudet breddas med tillverkning av kontinuerliga sand- och kolfilter. Efter framtagandet av dessa produkter ökar leveranserna till energianläggningar som efterfrågat dessa produkter under en längre tid.

2000

Verksamheten breddas då företaget går från att vara en komponentleverantör till att vara en systemleverantör. Leveranser av de första vattenreningsanläggningarna för energianläggningar sker. Utbudet breddades ytterligare med leveranser av kompletta ytbehandlingsanläggningar och luftreningsanläggningar till både energisektorn och industrisektorn.

Utbudet har sedan dess kontinuerligt breddats, bland annat med flera egna patenterade produkter och en egen eftermarknadsorganisation.

2008

Tillverkningsytan utökas till över 4000 m2 genom uppförandet av två nya tillverkningslokaler.

2014

Polyproject Environment AB får nya ägare då Förvaltnings AB Värdeinvest från Trosa, Forbus från Borgholm samt delar av personalen tar över bolaget.

2017

Polyproject Environment AB ägs sedan november 2017 av Sdiptech AB. Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar företag inom infrastruktursektorn med lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Läs mer om Sdiptech här!

sdiptech-koncernen

 

Styrelsen

Fredrik Navjord, ordförande, född -80

Fredrik har en bred erfarenhet av affärsutveckling och har arbetat med både tillväxtbolag och internationella koncerner. Hans senaste uppdrag var som VD för Metric där han samlade erfarenhet från arbete med infrastruktur och kommunikation. Han har tidigare varit verksam som affärsutvecklare i Addtech och investeringsansvarig på Volvo Ventures. Fredrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Bengt Lejdström, ordinarie ledamot, född -62

Bengt har gedigen finansiell kompetens från börsnoterade företag och förvärvsintensiva internationella koncerner och har bland annat varit CFO för på Lagercrantz Group, Intrum Justitia och Acando. Han har även varit verksam som managementkonsult och drivit egna verksamheter. Bengt har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Magnus Haegermark, ordinarie ledamot, född -86

Scroll to top