FINANSIERING

Vi på Polyproject är medvetna om att det kan vara svårt att genomföra nödvändiga investeringar vid rätt tidpunkt. För att stötta våra kunders utveckling erbjuder vi flera förmånliga finansieringsalternativ. De flesta av våra produkter går att få mot avbetalning, alternativt hyra eller leasa dem. Detta gör att du kan anskaffa rätt utrustning när du behöver den snarare än när det passar in i din budget. Att investera genom våra finansieringsalternativ gör att du varken behöver binda kapital eller anstränga checkkrediten.

Vi har idag flertalet kunder som använder vår leasing eller hyr utrusning av oss, att investera i sin utrustning på detta sätt blir en allt vanligare lösning.

Kontakta oss för att tala igenom vilket alternativ som passar just er bäst.

Scroll to top