INDUNSTARE

Ett värdefullt verktyg för att skydda miljön

Polyproject säljer indunstare till energi- och ytbehandlingsindustrin. De reducerar, separerar och återvinner processvatten och kemikalier, samt minimerar miljöfarligt avfall från industriella processer och avloppsvätskor.

De ökade miljökraven kräver att industrin återvinner miljöfarligt avfall i större utsträckning. Indunstare tar hand om farligt och förorenat avloppsvatten på ett effektivt vis. Förutom att de hjälper till att nå uppsatta miljömål bidrar de till att minska totalkostnader för hantering, rening, återvinning och separation av industriella processer.

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om indunstare.

Mer information

Conny Sörberg
Telefon: 011 - 320 203
E-post

Markus Nissinen
Telefon: 011 – 320 202
E-post

PRISVÄRDA LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ KVALITÉ OCH MILJÖ

Scroll to top