KVALITETSPOLICY

Verksamhetens syfte och målsättning

Polyproject ska med en effektiv organisation arbeta för att förbättra vår gemensamma miljö. Vår kompetens ska ge våra kunder funktioner som bidrar till en positiv utveckling inom områdena miljö, teknik samt ekonomi.

Vårt mål är att tillhandahålla rätt funktion i rätt tid till rätt pris.

Kundorienterat, effektivt och med kvalitet

Med kunder avser Polyproject såväl mottagarna av Polyprojects produkter som mottagarnas kunder. Polyproject har även andra intressenter. Dessa är samhälle, leverantörer och anställda.

Polyproject ska aktivt och tillsammans med såväl kunder som andra leverantörer arbeta för att de anläggningar som vi levererar uppfyller kundens och myndigheternas krav. Dessa krav kan t.ex. vara funktions- och prestandakrav samt krav på arbetsmiljö och säkerhet för driftspersonal.

Vårt gemensamma arbetssätt

Polyprojects system för ledning och styrning av verksamheten innebär ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa att vi når vårt mål.

Systemet för ledning och styrning ska vara integrerat, enhetligt och i framtiden certifierbart. Förbättringar av kvalitetsledningssystemet är en ständigt pågående process i vilken samtliga medarbetare deltar. Den dokumentation som ingår i systemet ska vara anpassad till verksamheten.

Scroll to top