LEGO- & SPECIALTILLVERKNING

Har du behov av produkter eller lösningar som inte finns på marknaden? Polyproject hjälper dig att lösa problem, realisera lösningar och ombesörja leverans, installation och drift.

Polyproject designar, utvecklar och tillverkar en rad olika specialanpassade produkter och lösningar där vårt kunnande, tillsammans med kundens, ger möjligheter att skapa och realisera nya och effektiva lösningar. Våra flexibla tillverkningsmetoder och förfaringssätt gör det möjligt att tillverka produkter både i långa och korta serier med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om legotillverkning för just er.

Mer information

Conny Sörberg
Telefon: 011 - 320 203
E-post

Markus Nissinen
Telefon: 011 – 320 202
E-post

Pumpstationer

Polyproject har under snart 40 år samarbetat med Xylem, som har mer än 50 års erfarenhet av avloppspumpning. Vår gemensamma kompetens är baserad på forskning och utveckling tillsammans, vilket ger oss både tillförsikt och ansvar inför framtiden.

Polyproject och Xylem har tillsammans levererat över 6 000 pumpstationer. För mer information, se Xylem.

Värmeväxlare

Polyproject har mycket goda kunskaper och lång erfarenhet av tillverkning av stora och komplexa produkter i termoplast. Våra värmeväxlare är ett gott exempel på det. Vi tillverkar även produkter i PVC, PEH, PVDF, FEP och ETCFE.

Under många år har Polyproject levererat processtankar, lamellseparatorer och sandfilter för behandling av kondensat och tvättvatten. Till flera av dessa anläggningar har Polyproject tillverkat roterande värmeväxlare i PP (Polypropylen).

Våra värmeväxlare är ett gott exempel på Polyprojects kunskaper att tillverka stora och komplexa produkter i termoplast. Polyproject tillverkar även produkter i PVC, PEH, PVDF, FEP och ETCFE.

PRISVÄRDA LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ KVALITÉ OCH MILJÖ

Scroll to top