SEDSEP®-C TYP PLATE PAC

  • Kapacitet från små till stora flöden
  • Standardiserade moduler från 20 m² – 200 m²
  • Designade för de mest krävande vattenreningsbehoven.
  • Korrosionsbeständigt material
  • Låg vikt
  • Smidiga att montera

Funktionsbeskrivning

Det inkommande, flockade vattnet leds in i mellan modulerna. Utrymmet fungerar som ett försedimenteringssteg, eftersom det är väl tilltaget och öppet nertill.

Vattenströmmen går sedan ner under lamellpaketet och fördelas jämt in i varje lamellfack som inbördes är slutna. Avdrag av det renade vattnet sker över tandade skibord på långsidorna och leds sedan in i en öppen ränna till utloppsanslutningen.

SedSep®-C PlatePac-modulerna arbetar enligt motströms principen.

C/C avståndet mellan lamellerna borgar för god driftsäkerhet även vid höga slambelastningar.

Modulerna är kompletta enheter som smidigt monteras på två tvärgående upplag.

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om lamellseparator SedSep®-C Typ Plate Pac.

Lamellseparator SedSep®-C Typ Plate Pac | Polyproject

Mer information

Conny Sörberg
Telefon: 011 - 320 203
E-post

Markus Nissinen
Telefon: 011 – 320 202
E-post

PRISVÄRDA LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ KVALITÉ OCH MILJÖ

Scroll to top