SEDSEP® MED SLAMKON

 • Kapacitet från 1m³ /h – 200 m³/h
 • Standardiserade storlekar för de mest krävande vattenreningsbehoven
 • Korrosionsbeständigt material
 • Låg vikt

Funktionsbeskrivning

Det inkommande, flockande avloppsvattnet leds in i ett inloppsschakt. Inloppsschaktet fungerar som ett försedimenteringssteg, eftersom det är väl tilltaget och öppet nertill.

Vätskeströmmen fördelas sedan exakt in i varje lamellfack som inbördes är slutna. Avdrag av det renade vattnet sker över tandat skibord, som på dom större anl. är justerbart. Vattnet leds sedan in i en öppen ränna till utloppsanslutningen.

I SedSep®-anläggningarna sker vätskeflödet diagonalt genom lamellerna, vilket innebär att konflikten mellan vattenströmmen och slammet som skall avskiljas minimeras. C/C avståndet mellan lamellerna borgar för god driftsäkerhet även vid höga slambelastningar.

Lamellerna är har en rektangulär design och är utformade i paket om 2 lameller. Varje lamellpaket är individuellt upplyftbara och smidiga att hantera för rengöring och skötsel. Detta kan göras även under drift.

I lamellseparator typ SedSep® samlas det avskilda slammet i en kon.

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om lamellseparator SedSep® med slamkon.

Lamellseparator SedSep® med slamkona | Polyproject

Bildbeskrivning

 1. Tank utförd i GAP, alt. stål
 2. Inloppsschakt
 3. Inloppsschakt
 4. Lameller av PP
 5. Skibord av PP
 6. Utloppsränna av GAP, alt. stål
 7. Inlopp, förorenat vatten
 8. Utlopp, renat vatten
 9. Slamkontroll
 10. Slamuttag

Mer information

Conny Sörberg
Telefon: 011 - 320 203
E-post

Markus Nissinen
Telefon: 011 – 320 202
E-post

PRISVÄRDA LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ KVALITÉ OCH MILJÖ

Scroll to top