LUFTRENING

Komponenter för luftrening

Polyproject designar, konstruerar och levererar flera typer av komponenter för luftrening exempelvis: skrubbers, strippers och adsorbers. Företaget designar och installerar även kompletta installationer för luftrening vilket exempelvis innefattar gaskanaler, fläktar, skorstenar och cirkulationssystem.

Polyproject har över 40 års erfarenhet av produkter för vatten- och luftrening. Vi arbetar med alla typer av termoplaster och GAP för att hantera aggressiva medier, såsom gaser och höga temperaturer.

Vår specialitet

  • CO2-strippers
  • NH3-strippers
  • NH3-adsorbers
  • SO2-skrubbers
  • Syraskrubbers
  • Kondensortorn
  • Kyltorn
Scroll to top