Gruvligt stort uppdrag

Det här uppdraget sticker ut på många sätt. Tankar i den här storleken tillverkas verkligen inte varje dag. Storleken kräver en hel del handarbete med lamineringen för att få rätt hållfasthet. Tankarna ska till Aitik-gruvan där man ska använda saltvatten för att minska dammet från arbetsfordonen, istället för mindre miljövänliga alternativ som använts tidigare, berättar Erik Rydell, Key Account Manager vid Polyproject.

Jobbet görs i samverkan med långvariga partnern Xylem, som bland annat har ett stort antal pumpar med tillhörande installationer på plats vid gruvan utanför Gällivare.
Den första tanken är på plats. Före semestern körs den andra upp på specialtransport de 130 milen från Polyproject i Norrköping till det enorma, 450 meter djupa dagbrottet i norr. Efter semestern är den tredje och sista tanken klar för leverans.

– Vi är ett av få företag i Sverige som överhudtaget kan tillverka tankar med den här dimensionen. Tankar på exempelvis 20 kubikmeter gör vi många av och har formar, ställningar och rutiner för att göra det löpande. Men med så här stora pjäser blir det skräddarsydda lösningar. Då har vi nytta av det djupa konstruktions- och produktionskunnande inom glasfiber som finns här sedan många år tillbaka, konstaterar Erik Rydell.

Påverkansmässigt är det inga problem för en glasfibertank att tåla en salthaltig vätska, som den vid Aitik. Faktum är en glasfibertank kan användas till nästan all form av förvaring, det är bara att klä den med rätt material invändigt om exempelvis aggressiva syror skall förvaras.

Glasfibertank lämnar Polyproject

De unika glasfibertankarna har konstruerats och tillverkats vid Polyprojects anrika huvudkontor och produktionsanläggning i Kolmården utanför Norrköping

Hög hållfasthet

– Vi åstadkommer rätt hållfasthet även på dessa tankar. Varken det salta vattnet eller det faktum att de ska stå under bar himmel året runt påverkar själva tanken. Men de här jättetankarna kräver 20 gånger så många mantimmar vid tillverkning som tankar med normala dimensioner. Detta för att manteldelarna och gavlarna ska tåla påfrestningarna från den samlade vikten, säger Erik Rydell.

Polyproject förser tankarna med elskåp och frostvakt. Gångplan, manlucka och fallskydd monteras också vid produktionsanläggningen i Kolmården utanför Norrköping. Pumpar monteras på plats vid gruvan genom Xylems försorg.

– Det här är ett komplext projekt på många sätt och ett fint referenscase gentemot andra kunder som vill ha riktigt stora tankar av högsta kvalitet. Fordonen som ska vattna för att binda dammet fyller på vid vår tank och kör sedan ut i gruvområdet. Det känns extra kul att vi är med och gör det möjligt att använda ett miljövänligare alternativ för det ändamålet, avslutar Erik Rydell.

Glasfibertank i Aitik

Aitik är Sveriges största koppardagbrott. Dygnet runt bryts här kopparkis som innehåller koppar, guld och silver. Polyprojects tankar fylls med saltvatten för dammbekämpning.

Tankar till Aitik-gruvan

Tre tankar i glasfiber.
13 meter långa, 3,5 m i omkrets. Volym: 120 m3.
Konstruktion: tre manteldelar och två gavlar per tank.
Fylls med saltvatten.
Står utomhus.

Scroll to top